Pages

In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful
'O mankind, eat from whatever is on earth (that is) lawful and good and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy.' (Al-Baqarah: 168)

Wednesday, 8 September 2010

Serangga di dalam air minuman

  • Elakkan meminum air yang mengandungi serangga di dalamnya.
  • Apabila jatuh serangga yang tidak berdarah ke dalam makanan atau minuman lalu mati, bangkainya termasuk najis yang dimaafkan. Buangkan bangkai tersebut dengan sudu sebelum airnya diminum atau makanan itu dimakan.
  • Jika serangga yang terbang seperti lalat jatuh ke dalam minuman, maka jangan terus dibuang air tersebut. Tenggelamkan serangga itu dan kemudian buang serangga tersebut. Maka air itu selamat untuk diminum. Dikatakan sebelah sayap serangga membawa racun manakala sebelah lagi membawa penawar, wallahu'alam.
  • Dari segi kesihatan, membuang terus minuman yang telah dicemari serangga lebih utama
Sumber: Siti Nor Bahyah Mahamood & Muhammad Zakaria, 2009. Rahsia Minda Hebat. Kuala Lumpur. Telaga Biru Sdn Bhd.

0 comments:

Post a Comment